تبلیغات
سرگرمی - رابطه متولدین سال مار با دیگران
 
سرگرمی
fun2all.mihanblog.com

 

متولدین سال مار, طالع بینی سال مار

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلكش باشید! فروردین
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابیتش غیر قابل انكار است. اردیبهشت
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست. خرداد
مار خواب آلود! او تن به هر كاری نمی دهد. باید تكانی به او داد! تیر
مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است. مرداد
مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد است و می داند چگونه از آنها استفاده كند. شهریور
این مار مودب تر از آن است كه بتواند درستكار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیرا ممكن است مسحور او شوید. مهر
افعی شهوت انگیز!این همان ماری است كه حوا را برای گاز زدن به سیب اغوا كرد! آبان
مار مصمم! او به اهدافش خواهد رسید؛ اما زیاد جذاب نیست. آذر
مار اندیشمند! او كمی خیال پرداز و آرمانی؛ اما بسیار هوشیار است. دی
مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد. بهمن
مار ماهی! به شدت خوددار، آرام و متین است. اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ اما خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود! موش
اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج از خانه اش را پنهان كند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد كرد اما اگر لو برود ... گاو
هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم كامل، بی آن كه امیدی به بر طرف شدن آن باشد، حكم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی با هم جور در نمی آید. ببر
چرا كه نه؟ این دو موجود نكته سنج فرصت كافی برای سبك و سنگین كردن یك دیگر خواهند داشت. گربه
زوج خوبی هستند. آقای اژدها به دلربایی خانم مار می بالد، حتی اگر چشم مار به دنبال او نباشد. اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و كوشش مداوم برای گناهكار جلوه دادن یك دیگر، كشمكش هایی ایجاد خواهد كرد. مار
بله، اگر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذیر است. اسب
این جا عقل و خرد كاری از پیش نمی برد. خطر درهم شكستن همه چیز وجود دارد. بز
امكان پذیر است؛ به شرط اینكه میمون، تن به این كار بدهد. همه چیز به میل میمون بستگی دارد. میمون
چرا كه نه؟ این دو، وجود همدیگر را كامل می كنند و مار آن قدر عاقل هست كه در ظاهر خود را آرام نشان دهد. خروس
امكان پذیر است؛ مشروط به آن كه خانم مار زیاد به سگ پیله نكند! سگ
خوك بیچاره! او اسیر خواهد بود و حتی علاقه ای به لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد. خوك

 

 

رابطه عاطفی (مرد) متولدین سال مار
در یك كلام، این ارتباط، بازی با دم شیر است؛ اما موش كوركورانه عاشق مار می شود! موش
بله، مار اجازه می دهد كه گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود. گاو
دید این دو نسبت به همه چیز كاملا متفاوت است. مشكل می توان پی برد كه چه در سر دارند. ببر
اوه... شاید بله... البته تا زمانی كه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست! گربه
مشكل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید كند؛ نه این كه اسیر باشد! اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و كوشش مداوم برای گناهكار جلوه دادن یك دیگر، كشمكش هایی ایجاد خواهد كرد. مار
اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترك خواهد كرد و مار بی وفا تنها می ماند. این دو در كنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت. اسب
اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش كوتاهی نخواهد كرد. رابطه این دو پر دردسر است! بز
تنها با هوشیاری و زیركی می توان چنین رابطه ای را حفظ كرد و پس از آن ... میمون
خوش یمن است. این دو به اتفاق فلسفه بافی می كنند و احترام خاصی به هم می گذارند. خروس
مار آنچه را كه بخواهد، انجام می دهد و حتی اگر سگ اسیر او شود، واكنشی از خود نشان نمی دهد. سگ
خوك پیر دوست داشتنی! بیچاره خوك پیر! سر انجام مار او را خفه خواهد كرد. خوك

 

رابطه دوستی متولدین سال مار با سالهای

بدك نیست! هر دو حرف های زیادی برای گفتن به یك دیگر دارند كه آكنده از غیبت و شایعه پراكنی است. موش
بین این دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ اما با هم خوب كنار می آیند. گاو
نه، این رابطه شبیه گفت و گوی كر و لال ها خواهد بود. ببر
بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یك دیگر داشته باشند. گربه
بله، این دو خیلی خوب با یك دیگر سازش می كنند و هر یك به دیگری آرامش می بخشد. اژدها
یك رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می كنند دنیا را اصلاح كنند! مار
بله، مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند. اسب
تا زمانی كه مار به درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست. بز
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود. میمون
بله، این دو چیزهای زیادی برای گفتن به یك دیگر دارند. خروس
مشكل است. بهتر است دوستی خود را در حد یك ارتباط اجتماعی حفظ كنند. سگ
هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چیز مشخص می شود. خوك

 

رابطه شغلی متولدین سال مار با سالهای

آوای دهل شنیدن از دور خوش است! موش
بهتر است این دو با هم شریك نشوند. گاو
بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید. ببر
بله، اگر به جای حرف زدن، به كار بپردازند، همكاری موفقیت آمیزی خواهند داشت. گربه
بله، اگر به جای حرف زدن، به كار بپردازند، همكاری موفقیت آمیزی خواهند داشت. اژدها
این دو عالی برنامه ریزی می كنند؛ اما در عمل كاری از پیش نمی برند. شراكت آنها ناپایدار و متزلزل است. مار
امكان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های كاری، بر عهده مار و پیاده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود. اسب
می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را برای كار كردن دارد؛ اما نمی توان به كار كردن او امیدوار بود. بز هم مرتكب اشتباهاتی می شود. بز
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است. میمون
حرف، حرف، حرف... شراكت این دو، در دریایی از كلمات غرق خواهد شد! خروس
چرا كه نه؟ امكان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند. سگ
خوك نیاز چندانی به خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند. خوك

 

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

مار عاشق خانواده اش است و موش كاری نمی كند كه موجب رنجش او شود. موش
مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام می دهد؛ اما این گونه زندگی سخت است. گاو
پرسش هایی برای مار وجود دارد. او باید برای این كه بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپری می كند، از تمام هوش خود استفاده كند. ببر
بله، اما مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه را برای خودش نگه دارد. گربه
بله، مار اژدها را درك می كند. اژدها
سرانجام یكی از آنها دیگری را فریب داده، به دام می اندازد. بهتر است مار جوان هر چه زودتر ازدواج كند، در غیر این صورت، كار از كار خواهد گذشت. مار
حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشكلاتی برای هر دو طرف می شود! اسب
رابطه خشنود كننده است كه ثروت و آسایش را برای خانواده به ارمغان می آورد. بز
این بچه، یك میمون واقعی است. میمون
آنها یك دیگر را خوب درك می كنند. خروس با چرب زبانی می خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حتی به قیمت از دست دادن آزادیش، این كار را خواهد كرد. خروس
تجربه نشان داده است كه آنها به درد یك دیگر نمی خورند. سگ
خوك باید خیلی مواظب باشد كه توانایی حركت را از او نگیرند. خوك

منبع:kazeroon.net

نوع مطلب : فال و طالع بینی، 
برچسب ها : رابطه متولدین سال مار با دیگران،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 02:25 ق.ظ
May I simply just say what a comfort to discover somebody that
truly knows what they are talking about on the web.
You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.

More and more people should look at this and understand
this side of the story. I was surprised that you're not more popular because you definitely possess the gift.
شنبه 18 شهریور 1396 10:19 ق.ظ
These are really wonderful ideas in about blogging. You have touched some fastidious things here.

Any way keep up wrinting.
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:45 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm
not seeing very good success. If you know of any please
share. Thanks!
شنبه 14 مرداد 1396 10:34 ق.ظ
I'm now not certain where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend a while studying more or working out more.
Thanks for fantastic information I was searching for this information for my
mission.
جمعه 9 تیر 1396 03:49 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this outstanding blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to new updates and will share
this website with my Facebook group. Chat soon!
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:26 ب.ظ
Hi there friends, fastidious article and fastidious arguments commented here, I am truly enjoying by
these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام از اینکه در این وبلاگ هستین بی نهایت خوشحالم و امیدوارم این وبلاگ بتونه بهتون کمک کنه . اگه لطف کنین و نظرتون رو بگین خیلی خوشحال می شم.
مدیر وبلاگ : علیرضا

مدیر وبلاگ : سید علیرضا
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :